V případě zájmu o naše snubní prsteny, kontaktujte některého z našich autorizovaných prodejců zde.

Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou zcela zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi e-shopu. Pokud o to kupující písemně požádá, může být z databáze kdykoliv vymazán. Každý kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, změnu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, které kupující uvádí při objednávání, slouží výhradně pro potřebu naší firmy a za žádných okolností nebudou zveřejněna nebo poskytnuta k prodeji. Výjimku tvoří pouze naši externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním možném rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

8